ติดต่อสอบถาม

รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป โรงเรียนทับปุดวิทยา

ที่ตั้ง : โรงเรียนทับปุดวิทยา เลขที่ หมู่ ตำบลบ่อแสน อำเภอ จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82180
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7659-9012
เว็บไซต์โรงเรียน : tpw.dilead.in.th
Facebook โรงเรียน : ทับปุดวิทยา
อีเมล์โรงเรียน : academic.tpw@gmail.com