[12 พ.ค. 2563, 13:26] : ระบบจะทำการ "ปิดการรับสมัคร" ในวันนี้เวลา 16.30 น.เพื่อทำการประมวลผลต่อไป....... [6 พ.ค. 2563, 10:42] : ประชาสัมพันธ์::นักเรียนที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลใบสมัครนักเรียนต้องรอยืนยันก่อนที่จะพิมพ์เอกสารใบสมัครที่แก้ไข... ครับ.. [5 พ.ค. 2563, 12:08] : ประชาสัมพันธ์::เอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาให้นำมาส่งในวันสอบคัดเลือกสำหรับ ม.4 และ ม.1 ให้นำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน..

169 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

73 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด